Daša Tičar

Daša Tičar

Strokovna sodelavka

Daša Tičar je leta 2021 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani med najboljšimi študenti v letniku.

Ukvarja se z gospodarskim pravom, insolvenčnim pravom in upravnim pravom.

Izobrazba

  • 2021-: Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, magistrski študij, gospodarskopravni modul
  • 2017-2021: Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, diplomirana pravnica

Jeziki

  • angleščina
  • nemščina

Objave

  • Ekoni ali humani: vrednote mladih v Sloveniji, sourednica s prof. dr. Franjem Štiblarjem, Litteralis, 2021
  • Ekoni ali humani: vrednote študentov prava v Sloveniji, Pravna praksa, 2021, št. 21/22, str. 43-44
  • Generacijske razlike v koreninah anketiranih, Ekoni ali humani: vrednote mladih v Sloveniji, Litteralis, 2021
  • Študija primera nemške družbe Wirecard d.d. in analiza relevantne slovenske pravne ureditve, Računovodstvo od a do ž, 2020
  • Recent Developments on Slovenian Real Estate Market and Special Role of Real Estates in Corporate Balance Sheets (Novejši dogodki na slovenskem nepremičninskem trgu in posebna vloga nepremičnin v bilancah podjetij), Poslovodno računovodstvo, 2017, št. 2, str. 35-46