Področja dela

Gospodarsko pravo

Nepremičnine

Davki

Nepravilna izvedba transakcije pri nakupu, urejanju razmerij med solastniki, gradnji ali v zapuščinskem postopku lahko povzroči nepotrebne davčne obveznosti. Strankam svetujemo na področju davkov pri poslih z nepremičninami, pripravljamo dokumentacijo v davčnih zadevah in stranke zastopamo v davčnem postopku.

Izkušnje: svetovanje posameznikom in podjetjem pri izvedbi prodaje vseh vrst nepremičnin, strukturiranju posla, pravočasni ureditvi razmerij med solastniki, gradnji za trg, vodenju zapuščinskih postopkov in pri prodaji novogradenj.