Področja dela

Gospodarsko pravo

Nepremičnine

Podpora razvoju poslov

Nepremičnine Podjetja, ki sicer niso dejavna na nepremičninskem področju, lahko iščejo poslovne priložnosti za investiranje v nepremičnine ali pa imajo v lasti nepremičnine, ki jih je mogoče bolje izkoristiti. Podjetjem svetujemo, kako doseči čim bolj dobičkonosno investicijo v nepremičnine.

Izkušnje: zastopanje podjetja pri spremembi občinskega prostorskega akta, kar je bistveno povečalo vrednost nepremičnine; pridobivanje in preverjanje informacij glede nepremičnin, primernih za investiranje; pravni pregledi nepremičnin; sodelovanje z nepremičninskimi agencijami pri pravnem preverjanju potencialnih nepremičninskih projektov; preverjanje možnosti gradnje; svetovanje pri nakupu.

Delovna dovoljenja in dovoljenja za bivanje
Za podjetja, ki zaposlujejo delavce iz tujine, urejamo dokumentacijo in stranke zastopamo pri pridobivanju dovoljenj za delo in bivanje.

Intelektualna lastnina, avtorske pravice V času globalizacije in okrepljene konkurence na slovenskem trgu je zaščita intelektualne lastnine vedno pomembnejša. Strankam svetujemo pri zaščiti blagovnih in storitvenih znamk ter urejamo registracijo znamk.

Izkušnje: svetovanje manjšim podjetjem pri registraciji blagovnih in storitvenih znamk; svetovanje založniški hiši pri varovanju avtorskih pravic na tujih trgih.

Širitev poslov v tujini Slovenska podjetja se pogosto želijo širiti na tuje trge, pri čemer je pogosto težko najti za določeno dejavnost kompetentno in cenovno primerno pravno pisarno v drugi državi. Zaradi članstva v mednarodnih združenjih odvetniških pisarn in svetovalnih podjetij se lahko obračamo na odvetniške pisarne v večini evropskih držav in v več državah izven Evrope. Komunikacija s pravnimi pisarnami, ki pripadajo združenjem, je enostavna, mnogo bolj zanesljiva in predvidljiva ter zato tudi cenejša. Povezani smo tudi z ameriško družbo, ki cenovno ugodno organizira prodajo izdelkov v ZDA, v južnoameriške države in v Azijo in sodelujemo z drugimi podjetji, ki iščejo poslovne priložnosti za slovenska podjetja v tujini.

Izkušnje: pomoč slovenskim podjetjem pri uveljavljanju pravic v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Italiji, na Hrvaškem, v Srbiji; sodelovanje s svetovalnim podjetjem v ZDA, ki išče kupce in organizira dejavnosti za prodajo izdelkov v ZDA.

Svetovanje tujim podjetjem, ki vstopajo na slovensko tržišče Poleg urejanja pravnih zadev tujim strankam predstavimo posebnosti slovenskega pravnega in poslovnega okolja ter pridobimo informacije o gospodarskem področju in konkurenci na relevantnem trgu. Za stranke iščemo tudi priložnosti za prevzem slovenskih podjetij.

Izkušnje: svetovanje tujim podjetjem na področju proizvodnje industrijskih izdelkov; svetovanje finančnim in nepremičninskim investitorjem ter investitorjem pri prevzemanju slovenskih podjetij.

Javni razpisi, evropska sredstva Strankam pomagamo pri pripravi zahtevnejših ponudb in jih zastopamo v postopkih javnih naročil. V sodelovanju s specializiranimi podjetji strankam svetujemo pri pridobivanju evropskih sredstev.

Izkušnje: zastopanje tuje stranke pri pridobitvi več večmilijonskih javnih naročil pri Slovenskih železnicah; svetovanje strankam pri pridobivanju evropskih sredstev pri nepremičninskih projektih in projektih na področju turizma.