Področja dela

Gospodarsko pravo

Nepremičnine

Skladnost poslovanja s predpisi

Pravno okolje postaja vedno bolj zapleteno v vseh gospodarskih sektorjih. Kvalitetna priprava notranjih aktov ter spoštovanje javnopravnih predpisov zmanjšuje možnost tožb in inšpekcijskih postopkov ter podjetju omogoča, da se osredotoči na doseganje poslovnih ciljev. Strankam svetujemo pri pripravi notranjih aktov, splošnih pogojev poslovanja, pripravljamo dokumente na področju iger na srečo, nagradnih iger in zastopamo stranke v postopkih pridobivanja dovoljenj.

Delovna razmerja, notranji akti podjetij Strankam svetujemo pri sprejemanju vseh vrst notranjih aktov, upoštevajoč specifičnosti posamezne panoge in posebnosti poslovne filozofije podjetja.

Izkušnje: priprava delovnopravnih splošnih aktov za podjetja na področju trgovine, nepremičninskega posredovanja, oglaševanja, vzdrževanja vozil; svetovanje pri pripravi aktov o varovanju poslovnih skrivnosti, o varstvu osebnih podatkov, o prenosu podatkov v tretje države in pripravi kodeksov etičnega ravnanja za hčerinska podjetja multinacionalnih korporacij v Sloveniji.

Splošni pogoji poslovanja Svetujemo tujim in domačim podjetjem pri sprejemanju splošnih pogojev poslovanja s strankami in drugimi podjetji (B2B).

Izkušnje: svetovanje nemškim zavarovalnicam pri sprejemanju splošnih pogojev poslovanja; svetovanje slovenskim trgovskim podjetjem, dejavnim na področju industrijskih komponent, industrijskih vozil ter izvajanja servisnih storitev.

Oglaševanje, nagradne igre Za pripravo oglaševalskih kampanj je potrebno poznavanje konkurenčnega prava, prava varstva potrošnikov, prava intelektualne lastnine, davčnega prava in drugih pravnih področij. Svetujemo pri pripravi oglaševalskih kampanj in nagradnih iger.

Izkušnje: pravno svetovanje pri pripravi oglaševalskih kampanj za banke, za mednarodne ponudnike plačilnih storitev, za prodajo alkoholnih pijač, napitkov, obutve; svetovanje energijskim družbam; svetovanje pri sklepanju oglaševalskih pogodb za oglaševalske agencije; svetovanje pri sklepanju pogodb z mediji; zastopanje oglaševalskih agencij pred inšpekcijskimi organi in v sodnih postopkih v zadevah oglaševanja.

Igre na srečo Igre na srečo so zelo regulirano področje, pri čemer je treba upoštevati evropsko konkurenčno pravo.

Izkušnje: zastopanje največjega svetovnega ponudnika spletnih iger na srečo v upravnih in drugih postopkih ter pogajanjih z državnimi organi; svetovanje evropskemu združenju spletnih prirediteljev iger na srečo; zastopanje slovenskega športnega kluba v postopkih v zvezi s prirejanjem iger na srečo.

Zavarovalništvo Mednarodne družbe imajo natančno določene notranje postopke in način poslovanja s strankami. Zanje prilagajamo pravne akte za poslovanje na slovenskem trgu.

Izkušnje: priprava splošnih pogojev poslovanja, priprava ustrezne dokumentacije s področja varstva osebnih podatkov; priprava pogodb z zunanjimi partnerji za več nemških zavarovalnic.

Farmacevtski izdelki Natančna regulacija področja od ponudnikov zahteva strogo spoštovanje predpisov. Tujim strankam svetujemo pri nastopanju na slovenskem trgu.

Izkušnje: zastopanje tujega proizvajalca zdravil in zdravstvenih pripomočkov pri prirejanju strokovnih srečanj za zdravnike in pri sklepanju pogodb z zdravniki ter svetovanje pri drugih pravnih vprašanjih.

Upravni postopki in dovoljenja
Strankam svetujemo in jih zastopamo pred upravnimi in regulatornimi organi, pri pridobivanju dovoljenj in soglasij na področju gradenj, iger na srečo, civilnega letalstva ter na drugih področjih.