Področja dela

Gospodarsko pravo

Nepremičnine

Nepremičninske pogodbe

Vsakodnevno pripravljamo prodajne in druge pogodbe za stanovanjske in poslovne nepremičnine. Pri nakupu poslovnih stavb pripravljamo dokumentacijo za prodajo, oziroma opravimo skrbne preglede. Pripravljamo gradbene in druge pogodbe za izvajanje storitev na področju nepremičnin, pogodbe med solastniki, sodelujemo z notarji, cenilci, geodeti, arhitekti, davčnimi svetovalci in drugimi strokovnjaki.

Izkušnje: sestava več kot tisoč prodajnih, najemnih in drugih pogodb na področju stanovanjskih in poslovnih stavb ter zemljišč; pregled pravnega stanja nepremičnin, skrbni pregledi pri večjih poslovnih nepremičninah; zastopanje strank pri prodaji nepremičnin; svetovanje investitorjem, ki razvijajo nepremičninske projekte; vsakodnevno svetovanje nepremičninskim agencijam v zadevah pravnega statusa nepremičnin; izvedbe plačil in drugih elementov transakcij; zastopanje strank v zapuščinskih postopkih in priprava sporazumov med dediči; priprava dokumentacije za prodajo nepremičnin (urejanje razmerij med solastniki, pridobivanje upravnih dovoljenj, priprava služnostnih pogodb, pridobivanje podatkov o možnostih gradnje); zastopanje strank pred upravnimi organi pri prodaji kmetijskih zemljišč; izvedba postopkov glede uveljavljanja predkupne pravice; priprava dokumentacije in zastopanje strank v davčnem postopku; pomoč strankam pri pridobivanju podatkov o vrednosti nepremičnin pri nepremičninski agenciji in cenilcih; urejanje dokumentacije za tuje kupce vključno z ustanavljanjem podjetij; svetovanje pri sklepanju gradbenih pogodb, pogodb z arhitekti, nadzorniki in drugo svetovanje v zvezi z nepremičninami.